Ontwikkelingstrauma - hechtingstrauma - complexe trauma therapie NARM (Neuroaffectief Relationeel Model)

De omgeving waarin we opgroeien heeft invloed op ons leven. In de eerste ongeveer zes levensjaren bouwen wij ons beeld van de wereld om ons heen, ons mensbeeld en ons zelfbeeld op. Ook leren wij hoe wij met de wereld om ons heen, met de mensen om ons heen en met onszelf om moeten gaan. Hoe minder onze omgeving rekening houdt met onze behoeften, hoe meer slimme manieren leren wij om met onze werkelijkheid te dealen.

Als volwassenen hebben wij de neiging om deze oude kijk op de wereld en onze oude vaardigheden nog steeds in te zetten. Gaandeweg gaan de strategieën die ons vroeger geholpen hebben, ons in de weg staan. Dat merken wij aan psychisch en fysiek ongemak en aan moeilijkheden in contact met anderen.

Het Neuroaffectief Relationeel Model is een respectvolle manier om om te gaan met de pijn en de innerlijke wonden die wij met ons meedragen en biedt een opening naar een leven vanuit rust, plezier en levenskracht. Er wordt aandacht besteed aan de levensthema's van verbinding, afstemming, vertrouwen, autonomie en liefde/seksualiteit. Deze levensgebieden zijn een toegang tot ons verlangen en onze levensenergie maar brengen ons ook in contact met onze pijn en angsten. Op een zachte en heldere manier wordt verkend wat zich aandient - ons verlangen en onze pijn. Daardoor ontstaat ruimte voor een nieuw perspectief op ons leven en voor levensplezier.

De sessie duurt een uur en de ervaring leert dat meerdere sessies meer verdieping brengen.

Van harte welkom!